Obnovitelné zdroje energie

Kód předmětu: 125OZEB
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125OZEB

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie a energetickými systémy budov. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy energií-energie solární, větrná, energie biomasy, geotermální energie a energie vodní. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.
Obsah 
1.Úvodní seminář, seznámení s problematikou a harmonogramem, legislativa, předpisy, situace, obnovitelné zdroje, použitelnost a dostupnost zdrojů
2.Solární energie - princip využití, pasivní systémy
3.Solární energie - aktivní systémy, fototermické systémy, návrh solárních termických systémů
4.Solární energie - aktivní systémy, fotoelektrické systémy, návrh solárních fotoelektrických systémů
5.Energie prostředí a geotermální energie - způsoby využití, tepelná čerpadla, typy, způsob návrhu, bilancování
6.Geotermální energie - vlastnosti, způsoby využití, kogenerace - vlastnosti technologie, přínos.
7.Biomasa - zdroje, způsoby získávání biomasy, zpracování biomasy.
8.Biomasa - způsoby získávání energie z biomasy, spalování biomasy.
9.Energie větru, energie vody - větrné turbíny, vodní turbíny, energie vln - konstrukce zařízení, vlastnosti, energetický přínos.
10.Nadějné zdroje energie - palivové články, solární, větrné a vodní zdroje, doplňkové zdroje energie
11.Energeticky úsporné objekty - příklady, vlastnosti objektů, koncepce návrhu, řízení budov
12.Energetická náročnost budov, inteligentní budovy
13.Obnovitelné zdroje energie - poznámky
Literatura 
[1]  Kabrhel, M.: Obnovitelné zdroje energie. Studijní pomůcky.
[2]  Quaschning, V.: Understanding renewable energy systems. Earthscan/Routledge London 2016. ISBN 978-113878-196-2
[3]  Mertens, K.: Photovoltaics: fundamentals, technology, and practice. Second Edition. Chichester: Wiley, 2019. ISBN 978-1-119-40104-9.
[4]  Foster, R., Ghassemi A.,:Solar energy: renewable energy and the environment. Boca Raton: CRC Press, c2010. Energy and the environment. ISBN 978-1-4200-7566-3.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty (NX2020_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )