Projekt 2C

Kód předmětu: 125P02C
Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125P02C

Anotace(semestr )
Samostatná práce na zadané problematice v oblasti technických zařízení budov. Student si po dohodě s vedoucím projektu vybere problematiku z nabízených okruhů či témat, kterým by se chtěl zabývat a zpracuje tuto oblast ve formě textové, výpočtové a grafické části, která bude vystihovat řešení daného problému.
Obsah 
koncepční řešení, studie, projektová dokumentace
Literatura 
[1]  http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124P01C
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, projekt (BC20130700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, projekt (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, projekt (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )