Projekt 1

Kód předmětu: 125PIB1
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125PIB1

Anotace(semestr )
Projekt 1 je předmětem mezifakultního oboru Inteligentní budovy. Jeho obsah je zaměřen na problematiku inteligentních budov s cílem propojit znalosti z bakalářského studia do dalších oborů. Student v projektu prokazuje schopnost samostatně zpracovat projekt z oblasti inteligentních budov s využitím důkladné analýzy současného stavu problematiky z odborné literatury.
Obsah 
Předmět je zaměřen na problematiku budov ve vztahu k jejich technickým systémům, řízení a regulace a provozu.
Literatura 
[1]  Na základě zvoleného tématu je studentovi doporučena literatura. Ta zahrnuje normy vztahující se k tématu a nejvýznamnější literaturu z oboru.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, 2. semestr (NX202002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )