Projekt 2

Kód předmětu: 125PIB2
Garant předmětu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125PIB2

Anotace(semestr )
Projekt 2 je předmětem mezifakultního oboru Inteligentní budovy. Student v projektu prokazuje schopnost samostatně zpracovat pokročilejší projekt z oblasti inteligentních budov.
Obsah 
Předmět je zaměřen na problematiku budov ve vztahu k jejich technickým systémům, řízení a regulace a provozu.
Literatura 
[1]  Na základě zvoleného tématu je studentovi doporučena literatura. Ta zahrnuje normy vztahující se k tématu a nejvýznamnější literaturu z oboru.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, 3. semestr (NX202003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )