Specializovaný projekt 2

Kód předmětu: 125SP2B
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+3

Anotace(semestr )
Odborný projekt zaměřený na návrh technických zařízení budov. Student si vybírá téma na základě svého zaměření a využívá znalosti získané v předchozím studiu.
Obsah 
1. Zadání témata projektu
2. Zajištění podkladů pro zpracování zadání projektu
3.-12. Práce na projektu a konzultace práce dle pokynů vedoucího
13. Prezentace výsledků práce
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Normy a předpisy určené vedoucím na základě zaměření práce studenta.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, předměty specializace, 2. semestr (NB20230201_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )