Specializovaný projekt 1

Kód předmětu: 125SPB1
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125SPB1

Anotace(semestr B231)
Specializovaný projekt je samostatný předmět pro studenty magisterského programu Budovy a prostředí. Jedná se o komplexní zpracování zadaného objektu či tématu v oblasti technických zařízení budov. Student by měl prokázat hlubší vědomosti o problematice a grafickou, textovou i výpočetní formou prokázat své znalosti.
Obsah 
koncepční řešení, studie, projektová dokumentace
Literatura 
[1]  http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, předměty specializace, 1. semestr (NB20230101_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )