Seminář k větrání a klimatizaci budov

Kód předmětu: 125SVKB
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: none

Anotace(semestr )
Předmět rozvíjí stěžejní témata oblasti vzduchotechniky a klimatizace formou cvičení. Zaměřuje se na praktické kroky návrhu těchto systémů v různých provozech, které se vyznačují specifickými požadavky na řešení větrání, odvodu vlhkosti, tepelné zátěže, aj. V jednotlivých úlohách se studenti seznámí s návrhem strojovny VZT, požárního větrání, posouzení opatření omezujícím ve vzduchotechnickém systému hluk a vibrace, měření a regulace, aj.
Obsah 
1. Opakování problematiky vlhkého vzduchu v klimatizaci.
2. Opakování problematiky vlhkého vzduchu v klimatizaci.
3. Návrh strojovny vzduchotechniky - uspořádání, dispozice, vybavení.
4. Návrh strojovny vzduchotechniky - návrh vzduchotechnické jednotky, požadavky na další profese.
5. Větrání hromadných garáží - výpočet množství větracího vzduchu.
6. Požární větrání - větrání CHÚC.
7. Požární větrání - větrání pro odvod kouře a tepla.
8. Požární větrání - aplikace.
9. Posouzení hluku ve vzduchotechnice, návrh tlumiče.
10. Větrání kuchyní - požadavky na pracovní prostředí, výpočet produkce škodlivin.
11. Větrání kuchyní - návrh koncepce technického řešení.
12. Větrání bazénových hal - výpočet odparu vodní páry z hladiny.
13. Větrání bazénových hal - návrh koncepce technického řešení.
Literatura 
Doporučená literatura:
[1]  Drkal, F.; Zmrhal, V. Větrání, 2. vydání, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-06378-1.
[2]  Pokorný, J.; Toman, S. Požární větrání - větrání chráněných únikových cest, 2011, ISBN 978-80-7385-104-0.
[3]  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, ČNI, 2011.
[4]  ČSN EN 16282 Vybavení komerčních kuchyní – Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně – Část 1-9, ČNI, 2017.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, předměty specializace, 1. semestr (NB20230101_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )