Seminář k větrání a klimatizaci budov

Kód předmětu: 125SVKB
Garant předmětu: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: none

Anotace(semestr )
Předmět rozvíjí stěžejní témata oblasti vzduchotechniky a klimatizace formou cvičení. Zaměřuje se na praktické kroky návrhu těchto systémů v různých provozech, které se vyznačují specifickými požadavky na řešení větrání, odvodu vlhkosti, tepelné zátěže, aj. V jednotlivých úlohách se studenti seznámí s návrhem strojovny VZT, požárního větrání, posouzení opatření omezujícím ve vzduchotechnickém systému hluk a vibrace, měření a regulace, aj.
Obsah 
1. Opakování problematiky vlhkého vzduchu, klimatizace
2. Návrh základních součástí klimatizace
3. Větrání hromadných garáží
4. Požární větrání - ZOKT
5. Požární větrání - větrání CHÚC
6. Větrání bazénových hal
7. Větrání velkokuchyní
8. Strojovna vzduchotechniky - návrh vzduchotechnické jednotky
9. Strojovna vzduchotechniky - řešení strojovny
10. Posouzení hluku ve vzduchotechnice
11. Posouzení hluku ve vzduchotechnice
12. Výpočet zaregulování vzduchotechnické soustavy
13. Konzultace
Literatura 
Doporučená literatura:
[1]  Drkal, F.; Zmrhal, V. Větrání, 2. vydání, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-06378-1.
[2]  Pokorný, J.; Toman, S. Požární větrání - větrání chráněných únikových cest, 2011, ISBN 978-80-7385-104-0.
[3]  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, ČNI, 2011.
[4]  ČSN EN 16282 Vybavení komerčních kuchyní – Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně – Část 1-9, ČNI, 2017.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, předměty specializace, 1. semestr (NB20230101_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )