Systémy budov

Kód předmětu: 125SYB
Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 4+0

Anotace(semestr )
Multikriteriální analýza požadavků na vnitřní prostředí a funkci systémů v jednotlivých typech budov a provozů a kritéria optimalizace pro řešení energetických a ekologických systémů budov. Vazby mezi technickými zařízeními budov a stavbou. Integrovaný pohled na koncepční řešení v různých typech budov z hlediska vnitřních systémů a konstrukčního řešení budov. Např. administrativní budovy, obytné budovy, haly, obchodní centra, kulturní centra, průmyslové stavby, sportovní stavby, rodinné domy, pasivní atd. Posluchači budou seznámeni s požadavky na vnitřní prostředí, charakteristickými prvky energetických a ekologických systémů budov ve vazbě na stavebně-konstrukční řešení budovy pro daný typ budovy.
Obsah 
1. Energeticky optimalizovaná řešení budov a jejich technických systémů, širší souvislosti. Zásady tvorby konceptu technických systémů budov s ohledem na kvalitu prostředí a energetickou náročnost.
2. Principy a technické řešení zásobování teplem. Stavebně‐energetické koncepce budov, základní modely, kritéria a strategie.
3. Principy a technické řešení ochlazování budov. Progresivní stavební konstrukční prvky (obálka budovy, vnitřní konstrukce, tepelná setrvačnost, stínicí technika)
4. Principy a technická řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod. Aktivní stavební konstrukce.
5. Principy a technická řešení větrání budov. Integrace prvků využívající obnovitelné energie do budov.
6. Principy a technická řešení zásobování elektrickou energií. Inteligentní budovy. Řízení a provozování budov.
7. Koncepce a příklady budov pro bydlení a krátkodobé ubytování - penziony, hotely, studentské koleje
8. Koncepce a příklady budov pro vzdělávání – mateřské a základní školy
9. Koncepce a příklady budov pro vzdělávání – vysokoškolské budovy, specializované školy, vzdělávací centra
10. Koncepce a příklady budov pro sport
11. Koncepce a příklady administrativních budov
12. Koncepce a příklady budov pro zdravotnictví a sociální služby
13. Koncepce a příklady nákupních center a výrobních budov
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. Praha: Grada, 2012. Stavitel. ISBN 978-80-247-3832-1
[2]  HOWELL, Ronald H., William J. COAD a Harry J. SAUER. Principles of heating ventilating and air conditioning: a textbook with design data based on the 2013 ASHRAE handbook - fundamentals. 7th ed. Atlanta: Ashrae, c2013. ISBN 978-1-936504-57-2.
Studijní pomůcky:
[3]  Poznámky k přednáškám a aktuality na webových stránkách předmětu
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství (NA20190001), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 1. semestr (NA20190101), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 1. semestr (NA20190101), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 1. semestr (NA20190101), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (NE20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, 3. semestr (NX202003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )