Seminář zásobování teplem a chladem

Kód předmětu: 125SZTC
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Praktické řešení hydrauliky soustavy pro vytápění a chlazení. Tvorba modelů a jejich výpočet. Řešení zabezpečení hydraulických soustav.
Obsah 
1. Úvod, základní tepelně technické výpočty
2. Výpočet tepelných ztrát, návrh otopných ploch
3. Tvorba hydraulického modelu bytové jednotky - základní řešení
4. Tvorba hydraulického modelu centrální soustavy
5. Výpočet hydraulického modelu centrální otopné soustavy, hydraulické zaregulování soustavy
6. Návrh základních hydraulických komponent
7. Model soustavy
8. Model soustavy
9. Model soustavy
10. Model plošného systému vytápění a chlazení
11. Hydraulické schéma zapojení
12. Návrh zabezpečovacího zařízení
13. Návrh odvodu spalin
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  ČSN EN 12831 : Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu
[2]  ČSN EN 12828 : Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav
Doporučená literatura:
[3]  Kabrhel, M.: Studijní pomůcky.
[4]  BAŠTA, J. Otopné plochy - otopná tělesa. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05943-2.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, předměty specializace, 1. semestr (NB20230101_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )