Technická zařízení budov 2

Kód předmětu: 125TB2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125TB2

Anotace(semestr )
Uvedený předmět zahrnuje úvod do problematiky větrání, vzduchotechniky a klimatizace v budovách a řešení elektroinstalací a umělého osvětlení. Výuka vychází ze základních požadavků na kvalitu vnitřního prostředí a fyzikálních poznatků vztahujících se k vlhkému vzduchu a změnám jeho stavu. Z těchto podkladů pro různé typy budov jsou stanovena pravidla pro stanovení vzduchového výkonu zařízení vzduchotechniky, který pak vyúsťuje ve vlastní návrh systému. Jsou zde řešeny koncepce systémů přirozeného i nuceného větrání, teplovzdušného vytápění a systémů klimatizace a jejich součástí. Přednášky z elektrické instalace budou orientovány do problematiky jejich řešení v bytech a bytových domech. Základní znalosti budou vycházet z nového členění koncepce elektrické instalace. Z toho pak budou postupně řešeny jednotlivé články - oblasti vnitřních el. rozvodů (dimenzování, bezpečnost, jištění, ochrany, elektromagnetická kompatibilita apod.) v budovách. Následně bude řešena koncepce vnitřního osvětlení a ochrany před bleskem v souvislosti s elektrickou instalací.
Obsah 
1. Úvod do problematiky větrání. Kvalita vzduchu. Tepelná zátěž klimatizovaného prostředí.
2. Přirozené a hybridní větrání, principy návrhu.
3. Nucené větrání, teplovzdušné vytápění. Bytové větrání.
4. Základy distribuce vzduchu. Úvod do problematiky vlhkého vzduchu.
5. Klimatizace, úpravy vlhkého vzduchu.
6. Principy chladících soustav. Principy požárního větrání
7. Hluk ve vzduchotechnice. Části systémů nuceného větrání.
8. Části systémů nuceného větrání, proudění vzduchu v potrubí, koncová zařízení, regulace. Aplikace - kanceláře, shromažďovací prostory, haly.
9. Základy elektrotechniky, energetiky a elektrotechnických rozvodů. Aplikace Maxwellových rovnic v praxi.
10. Typy elektrických sítí - jejich rozbor z hlediska elektrických instalací. Elektrická instalace budov, metodika a jejich realizace. Druhy a volba jejich návrhu s ohledem na přechod
k jejich inteligenci
11. Ochrana před úrazem elektrickým proudem; Bezpečnostní předpisy; Volba vodičů v různých aplikacích elektrické instalace. Návrh projektu elektrické instalace. Rozvaděče,
skladba a jejich vybavení s ohledem na návrh vnitřního zapojení ve vazbě na elektrické silové a slaboproudé rozvody. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.
12. Umělé osvětlení (UO), základní pojmy a návrh UO.
13. Hromosvodové systémy, návrh, realizace a podmínky instalace. Aktivní hromosvody.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Papež, Karel - Vyoralová, Zuzana - Marková, Lidmila - Garlík, Bohumír - Jokl, Miloslav: Energetické a ekologické systémy budov. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace a
Nezařazeno:
[2]  světlení. První vydání, 2007 284 s., vazba brožovaná, 397 Kč, ISBN 978-80-01-03622-8
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 4. semestr (BA20150400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )