Technická zařízení budov 1

Kód předmětu: 125TBA1
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.
Obsah 
1. Zdravotní technika - úvod, hydraulika potrubí, zásobování objektu vodou, bilance potřeby vody.
2. Vnitřní systémy vodovodu - rozvody, materiály, výpočet.
3. Odpadní vody a jejich likvidace, kanalizační systémy.Vnitřní kanalizace, typologie zařizovacích předmětů.
4. Vnější plynovody, přípojky, bilance potřeby plynu.
5. Vnitřní systémy plynovodu, odvod spalin.
6. Aplikovaná termomechanika, vý́počet tepelného výkonu a potřeby tepla.
7. Vytápění místností a návrh otopných ploch.
8. Otopné soustavy I.
9. Otopné soustavy II.
10. Příprava teplé vody.
11. Zásobování teplem I - tradiční zdroje.
12. Zásobování teplem II - obnovitelné zdroje.
13. Zásobování teplem II - elektrické vytápění, dálkové vytápění.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kabele, Karel – Kabrhel, Michal - Koubková, Ilona - Urban, Miroslav - Musil, Roman TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV. Vytápění - podklady pro cvičení první vydání, 2012, 78 s., ISBN 978-80-01-05203-7
[2]  Kabele, Karel - Frolík, Stanislav - Houšková, Marta - Jelínek, Vladimír - Koubková, Ilona - Petrová, Markéta - Vyoralová, Zuzana: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Druhý dotisk druhého přepracovaného vydání, 2011,182 s., vazba brožovaná, 331 Kč, ISBN 978-80-01-04722-4
Studijní pomůcky:
[3]  On-line výukové materiály a podklady zveřejněné pro studenty předmětu na webu.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 3. semestr (BA20150300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )