Technická zařízení budov

Kód předmětu: 125TBU
Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125TBU

Anotace(semestr B232)
Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky , vytápění a větrání budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.
Obsah 
1. Zdravotní technika - úvod, hydraulika potrubí, zásobování objektů vodou, bilance potřeby vody.
2. Odpadní vody a jejich likvidace, kanalizační systémy, Vnitřní kanalizace, typologie zařizovacích předmětů.
3. Vnější systémy vodovodu, vodojemy, tlaková pásma.
4. Vnitřní systémy vodovodu - rozvody, materiály, výpočet.
5. Vnější plynovody, přípojky, bilance potřeby plynu.
6. Vnitřní systémy plynovodu, odvod spalin.
7. Vytápění místností a návrh otopných ploch.
8. Výpočet tepelných bilancí. Otopné soustavy.
9. Příprava teplé vody.
10. Zdroje tepla - kotelny, elektrické vytápění, dálkové vytápění, obnovitelné zdroje.
11. Měření a regulace ve vytápění.
12. Základy vzduchotechnických systémů budov.
13. Principy bytového větrání.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kabele a kolektiv.: Energetické a ekologické systémy budov 1 ČVUT 2005, ISBN 978-80-01-03327-2
[2]  Kabele, Kabrhel, Koubková ,Urban, Musil : Technická zařízení budov - Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2013, ISBN 978-80-01-05203-7
[3]  Papež K.,Vyoralová Z., Marková L., Garlík B., Jokl M. Energetické a ekologické systémy budov 2. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace, umělé osvětlení. Fakulta stavební, 1. vydání, únor 2007,ISBN 978-80-01-03622-8
Doporučená literatura:
[4]  Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1
[5]  Petráš, Dušan a kol.:Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005, ISBN 80-8076-020-9
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2019), skupina Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví. 6. semestr (BE201806), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr (BM20200600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr (BM20200600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )