Technologické celky

Kód předmětu: 125TECE
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=password&kod=125TECE

Anotace(semestr )
Sauny, krby, technologie kuchyní, výtahy, tepelná čerpadla, technologie plaveckých bazénů, zařízení plynových kotelen.
Obsah 
1) Sauny , navrhování, požadavky pro tepelně vlhkostní mikroklima.
2) Krby, požadavky, typy, navrhování.
3) Bazény a jejich navrhování, požadavky na mikroklima, VZT, technologické principy.
4)Technologie plynových kotelen.
5)Požárně technické zařízení 1 - hydranty a přenosná hasicí zařízení.
6)Požárně technické zařízení 2 - stabilní hasicí zařízení - sprinklery, hlavní zásady navrhování.
7) Exkurze - sprinklery
8)Prostor pro firemní přednášky - firma VESKOM - Tepelná čerpadla.
9) Prostor pro firemní přednášku - firma VESKOM - chlazení, kompresory.
10) Problematika výtahů.
11)Prostor pro exkurzi
12) Prezentace závěrečných seminárních prací.
13) Prezentace závěrečných seminárních prací.
Literatura 
[1]  http://tzb.fsv.cvut.cz V.Jelínek a kol. : TZB-Podklady pro projekty, ČVUT 2005 A.Pokorný, : TZB-Kuchyně pro společné stravování, ČVUT 1994 J.Kriš,: Bazény, Sauny, Soláriá, Bratislava 1998 J.Kriš,: Bazény a kúpaliská, Bratislava 2000 Podklady firem.
[2]  V. Kratochvíl, Š. Navarová, M. Kratochvíl a kol.: Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, 2021, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 978-80-7385-238-2.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, 3. semestr (NX202003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )