Technická a technologická zařízení budov

Kód předmětu: 125TTZB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá systémy technických zařízení budov - zásobování vodou, zásobování plynem, kanalizace, vytápění, větrání a chlazení. Popsány jsou jednotlivé systémy a řešeny jsou jejich vlastnosti a způsoby použití. Ve výuce jsou řešeny i důležité technologické celky, které se vyskytují v budovách.
Obsah 
1. Technická zařízení budov – úvod
2. Zásobování vodou
3. Odvod dešťových a splaškových vod
4. Odvod dešťových a splaškových vod
5. Zásobování plynem
6. Vytápění budov – otopné soustavy
7. Vytápění budov – zdroje energie
8. Větrání budov – základní systémy
9. Větrání budov – zdroje a rozvody
10. Klimatizace budov – základní systémy
11. Technologická zařízení 1
12. Technologická zařízení 2
13. Technologická zařízení 3
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  BAŠTA, Jiří. Otopné plochy. ČVUT Praha 2016. ISBN 978-80-01-05943-2.
[2]  GEBAUER, Günter, Olga RUBINOVÁ a Helena HORKÁ. Vzduchotechnika 2. vyd. Brno: ERA, 2007. Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-091-8.
[3]  DANIELS, Klaus. Technika budov: příručka pro architekty a projektanty. Bratislava: Jaga group, 2009. ISBN 80-88905-60-5
Doporučená literatura:
[4]  Kabrhel, Michal: Studijní pomůcky
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - oborový (NR20230100_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )