Technické zařízení budov 1

Kód předmětu: 125TZ01
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.
Obsah 
1 Zdravotní technika - úvod, typologie zařizovacích předmětů, vedení instalací
2 Likvidace odpadních vod, vnější a vnitřní kanalizace
3 Hydraulika potrubí, zásobování objektů vodou, bilance potřeby vody
4 Vnitřní vodovod, hydraulický výpočet
5 Příprava teplé vody
6 Vnější a vnitřní plynovody, odvod spalin
7 Úvod do vytápění, přehled systémů, teoretický základ - aplikovaná termokinetika a teorie vnitřního prostředí budov
8 Vytápění místností a návrh otopných ploch
9 Otopné soustavy 1 - návrh
10 Otopné soustavy 2 - výpočet, pojistné a zabezpečovací zařízení
11 Zásobování teplem 1 - neobnovitelné zdroje
12 Zásobování teplem 1 - obnovitelné zdroje
13 Měření a regulace ve vytápění


Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika Vytápění ČVUT 2005, ISBN 80-01-03327-9
[2]  Kabele, Karel a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05203-7
Doporučená literatura:
[3]  Chadderton, David.:Building Services Engineering,Routledge 2013,ISBN 0415699312
[4]  Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1
[5]  Petráš, Dušan a kol.:Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005, ISBN 80-8076-020-9
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 6.semestr (BC201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 6.semestr (BC202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb, 6. semestr (BL201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 6. semestr (BL202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )