Technické zařízení budov 2

Kód předmětu: 125TZ02
Garant předmětu: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125TZ02

Anotace(semestr )
Uvedený předmět zahrnuje úvod do problematiky větrání, vzduchotechniky a klimatizace v budovách a řešení elektroinstalací a umělého osvětlení.
Obsah 
Uvedený předmět zahrnuje úvod do problematiky větrání, vzduchotechniky a klimatizace v budovách a řešení elektroinstalací a umělého osvětlení. Výuka vychází ze základních požadavků na kvalitu vnitřního prostředí a fyzikálních poznatků vztahujících se k vlhkému vzduchu a změnám jeho stavu.

Úvod do problematiky větrání. Kvalita vzduchu.
Tepelná zátěž klimatizovaného prostředí.
Přirozené a hybridní větrání, principy návrhu.
Nucené větrání, proudění vzduchu v potrubí, teplovzdušné vytápění. Bytové větrání.
Základy distribuce vzduchu. Úvod do problematiky vlhkého vzduchu.
Klimatizace, úpravy vlhkého vzduchu.
Principy chladících soustav, principy požárního větrání.
Hluk ve vzduchotechnice.
Části systémů nuceného větrání, koncová zařízení, regulace.
Základy elektrotechniky, energetiky a elektrotechnických rozvodů.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Umělé osvětlení, základní pojmy a návrh.
Hromosvodové systémy, návrh, realizace a podmínky instalace. Aktivní hromosvody.

Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Gebauer G., Horká H., Rubinová O. Vzduchotechnika, Era - vydavatelství, ISBN: 80-7366-027-X, 262 s., 2005.
[2]  Garlík, B. Technická zařízení budov / Elektrická instalace v budovách, Vydavatelství ČVUT, ISBN: 978-80-01-06342-2, 414 s., 2017.
Doporučená literatura:
[3]  Santamouris, M; Wouters, P. Building ventilation: the state of the art, Earthscan, ISBN: 9781844071302, 313 s., 2006. (NTK TH7654 .B85 2006)
[4]  Papež K.,Vyoralová Z., Marková L., Garlík B., Jokl M. Energetické a ekologické systémy budov 2. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace, umělé osvětlení. Fakulta stavební, 1. vydání, ISBN: 978-80-01-03622-8, 2007. (NTK TH6021 .P37 2007 z)
[5]  Mitchell, J. W., Braun, J. E. Principles of Heating, Ventilation, and Air Conditioning in Buildings, Wiley, ISBN 9780470624579, 600 s., 2013. (NTK TH7222 .M58 2013)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 7.semestr (BC201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 7.semestr (BC202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 7.semestr (BC202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )