Technická zařízení budov R

Kód předmětu: 125TZBR
Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=11025

Anotace(semestr B232)
Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky,vytápění,větrání,vzduchotechniky a klimatizace a řešení elektroinstalací a umělého osvětlení v budovách, určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů.
Obsah 
1 Zdravotní technika - úvod, typologie zařizovacích předmětů, vedení instalací/ Úvod do problematiky větrání. Kvalita vzduchu.
2 Likvidace odpadních vod, vnější a vnitřní kanalizace/Tepelná zátěž klimatizovaného prostředí.
3 Hydraulika potrubí, zásobování objektů vodou, bilance potřeby vody/Přirozené a hybridní větrání, principy návrhu.
4 Vnitřní vodovod, hydraulický výpočet/Nucené větrání, proudění vzduchu v potrubí, teplovzdušné vytápění. Bytové větrání.
5 Příprava teplé vody/Základy distribuce vzduchu. Úvod do problematiky vlhkého vzduchu
6 Vnější a vnitřní plynovody, odvod spalin/Klimatizace, úpravy vlhkého vzduchu.
7 Úvod do vytápění, přehled systémů, teoretický základ - aplikovaná termokinetika a teorie vnitřního prostředí budov/Principy chladících soustav, principy požárního větrání.
8 Vytápění místností a návrh otopných ploch/Hluk ve vzduchotechnice.
9 Otopné soustavy 1 - návrh/Části systémů nuceného větrání, koncová zařízení, regulace.
10 Otopné soustavy 2 - výpočet, pojistné a zabezpečovací zařízení/Základy elektrotechniky, energetiky a elektrotechnických rozvodů.
11 Zásobování teplem 1 - neobnovitelné zdroje/Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
12 Zásobování teplem 1 - obnovitelné zdroje/Umělé osvětlení, základní pojmy a návrh.
13 Měření a regulace ve vytápění/Hromosvodové systémy, návrh, realizace a podmínky instalace. Aktivní hromosvody.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika Vytápění ČVUT 2005, ISBN 80-01-03327-9
[2]  Kabele, Karel a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05203-7
[3]  Gebauer G., Horká H., Rubinová O. Vzduchotechnika, Era - vydavatelství, ISBN: 80-7366-027-X, 262 s., 2005.
[4]  Garlík, B. Technická zařízení budov / Elektrická instalace v budovách, Vydavatelství ČVUT, ISBN: 978-80-01-06342-2, 414 s., 2017
Doporučená literatura:
[5]  Chadderton, David.:Building Services Engineering,Routledge 2013,ISBN 0415699312
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )