Technická zařízení za požáru

Kód předmětu: 125TZP
Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125TZP

Anotace(semestr B232)
Základní předmět pro studenty magisterského studia. Rozšíření znalostí v oboru požární bezpečnosti staveb. Předmět podrobně řeší požární problematiku z hlediska ochrany elektrorozvodů, EPS. V druhé části semestru je řešena problematika stabilních hasicích zařízení pro různé druhy média, problematika požární signalizace a podrobná problematika požární vzduchotechniky.
Obsah 
1) Základní pojmy z oblasti elektrorozvodů, materiály, požární bezpečnost a legislativa.
2) Charakteristika elektrických zařízení v prostředí bez nebezpečí požáru, s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin.
3) Elektrorozvody - výuka v laboratořích - FEL.
4) Stabilní hasicí zařízení - komponenty pro sprinklerová zařízení.
5) Stabilní hasicí zařízení - komponenty pro sprejová a mlhová zařízení.
6)Stabilní hasicí zařízení - komponenty pro pěnová, plynová zařízení a další média.
7) Exkurze do sprinklerové stanice.
8) Požární větrání chráněných únikových cest.
9) Požární větrání garáží, ochrana kotelen, odvod tepla a kouře.
10) Charakteristika požární signalizace ( EPS ), používané hlásiče.
11) Provedení elektrorozvodů dle nových ČSN a jejich ochrana proti zvýšené teplotě.
12) Odborná exkurze - laboratoře.
13) Odborná exkurze - požární vzduchotechnika.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition Staff, Published by the National Fire Protection Association, 2002, ISBN : 087765 - 451 - 4
[2]  Kratochvíl, V.Navarová Š., Kratochvíl M., : Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, SPBI Spektrum 2011,ISBN : 978-80-7385-103-3.
[3]  Pokorný M., Hejtmánek P., : Požární bezpečnost staveb, Sylabus pro praktickou výuku, ČVUT 2018, ISBN : 978-80-01-06394-1.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb. 2. semestr (NQ20200200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )