Vnitřní prostředí budov

Kód předmětu: 125VPTZ
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Obsah 
1. Úvod do problematiky vnitřního prostředí budov v souvislostech
2. Tepelný komfort I
3. Tepelný komfort II
4. Kvalita vnitřního vzduchu I
5. Kvalita vnitřního vzduchu II
6. Světelné mikroklima
7. Akustické mikroklima
8. Elektro-magnetické, -iontové, -statické mikroklima
9. Psychické mikroklima
10. Měření parametrů vnitřního prostředí
11. Subjektivní hodnocení vnitřního prostředí
12. Komplexní hodnocení vnitřního prostředí
13. Metodika hodnocení vnitřního prostředí HAIEQ
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Jokl M.V. :Zdravé obytné a pracovní prostředí. Academia 2002. ISBN 80-200-0928-0
Doporučená literatura:
[2]  Bluyssen Philomena M.:The Healthy Indoor Environment - How to assess occupants'' wellbeing in buildings, 2013, ISBN 9780415822756
[3]  Routledge Handbook of Resilient Thermal Comfort, Edited By Fergus Nicol, Hom Bahadur Rijal, Susan Roaf, 2022, ISBN 1032155973, 9781032155975
[4]  Rehva guidebook 14: Indoor climate Quality Assessment, 2011, ISBN 978-2-930521-05-3
[5]  Rehva guidebook 6: Wargorcki (ed.), O. Seppänen (ed., J.Andersson, A. Boerstra, D. Clements-Croome, K. Fitzner, S.O. Hanssen: Indoor climate and productivity in offices, ISBN 978-2-9600468-5-4
[6]  Rehva guidebook 13 : F.R. d´Ambrosio Alfano (ed.), L. Bellia, A. Boerstra, F. van Dijken, E. Ianniello, G. Lopardo, F. Minichiello, P. Romagnoni, M.C. Gameiro da Silva: Indoor environment and energy efficiency in schools - Part 1 Principles, ISBN 978-2-930521-03-9
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, předměty specializace, 2. semestr (NB20230201_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )