Vytápění, větrání a klimatizace budov

Kód předmětu: 125VVKB
Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 4+0
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=10261

Anotace(semestr )
Prohlubující kurz vytápění, větrání a klimatizace budov zaměřený na integrovaný návrh a provoz technických systémů zajišťujících výrobu, transformaci a distribuci energie v budovách pro zajištění tepelné pohody, kvality vzduchu a optimálního stavu vnitřního prostředí při minimální zátěži životního prostředí. Pro absolvování se předpokládají znalosti na úrovni bakalářských základních kurzů z oblasti vytápění a větrání).
Obsah 
Výukový předmět "Vytápění, větrání a klimatizace budov" se zabývá širokým spektrem témat souvisejících s tepelným komfortem a kvalitou vzduchu v budovách. Tento výukový předmět je zásadní pro budování znalostí a dovedností v oblasti vytápění, větrání a klimatizace budov, což má významný vliv na pohodlí, bezpečnost a energetickou účinnost staveb.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  KABELE, Karel. Energetické a ekologické systémy 1: zdravotní technika, vytápění. 2. vyd. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04722-4.
[2]  KABELE, Karel. Technická zařízení budov: vytápění - podklady pro cvičení. Praha: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05203-7
[3]  BAŠTA, Jiří a Karel KABELE. Otopné soustavy teplovodní. 3. přeprac. vyd. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. ISBN 978-80-02-02064-6.
[4]  ZMRHAL, Vladimír. Větrání škol v souvislostech. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. ISBN 978-80-02-02718-8.
Doporučená literatura:
[5]  POKORNÝ, Jiří a Stanislav TOMAN. Požární větrání: větrání chráněných únikových a zásahových cest. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. SPBI Spektrum. Červená řada. ISBN 978-80--7385-104-0.
[6]  VALTER, Jaroslav. Regulace v praxi, aneb, Jak to dělám já. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-256-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )