Aplikovaná termomechanika

Kód předmětu: 125YATM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125YATM

Anotace(semestr B231)
Předmět Aplikovaná termomechanika obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k výměníkům tepla.
Obsah 
1. Úvod, 1. a 2. termodynamický zákon.
2. Úvod do vlhkého vzduchu, vlastnosti vlhkého vzduchu.
3. Základní izobarické procesy vlhkého vzduchu, Mollierův diagram.
4. Vlhký vzduch v různých aplikacích.
5. Vlhký vzduch v různých aplikacích.
6. Termodynamika vodní páry, terminologie a charakteristika. Diagramy vodní páry.
7. Základní ideální vratné děje ve vodní páře, vybrané nevratné děje.
8. Plynové cykly. Carnotův cyklus. Rankinův cyklus. Organický Rankinův cyklus.
9. Parní cyklus tepelného čerpadla.
10. Výměníky tepla, úvod do přenosu tepla, vedení, proudění, prostup.
11. Základní kritéria podobnosti při konvekci. Kriteriální rovnice.
12. Zásady pro navrhování výměníků tepla
13. Typy výměníků tepla
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Výukové materiály na stránce předmětu http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125YATM
Doporučená literatura:
[2]  Moran, M., Shapiro, H. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th edition, John Wiley and Sons, 2007, ISBN 978-0-470-03037-0.
[3]  Baehr H. D., Stephan, K.: Heat and Mass Transfer, 2nd edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, ISBN 3-540-29526-7
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, PV předměty, 1. semestr (NB20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )