Elektrotechnika, měření a regulace

Kód předmětu: 125YEMR
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá vybranými základy elektrotechniky. Dále je řešen koncept chytrých měst a chytrých budov. Probrány jsou přístupy a systémy k navrhování a hodnocení systémů budov.
Obsah 
1. Základy elektrotechniky.
2. Základy stavební elektrotechniky.
3. Inteligentní města.
4. Inteligentní budovy.
5. Chytré sítě a chytré budovy.
6. Hardware chytrých budov.
7. Software chytrých budov.
8. Regulace systémů TZB.
9. Regulace systémů TZB.
10. Regulace systémů TZB.
11. Regulace systémů TZB.
12. Regulace systémů TZB.
13. Uvedení do provozu a diagnostika.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Garlík, B.: Inteligentní budovy, BEN technická literatura, Praha, 2012, ISBN 978-80-7300-440-8
[2]  Halegoua, G.: Smart cities. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, [2020]. MIT Press essential knowledge series. ISBN 978-0-262-53805-3.
[3]  Bašta, J.: Regulace v technice prostředí staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05455-0.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, PV předměty, 2. semestr (NB20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )