Navrhování systémů TZB

Kód předmětu: 125YNST
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125YNST

Anotace(semestr B231)
Orientace a osvojení základních principů navrhování systémů zdravotní techniky, vytápění a vzduchotechniky pro projektování s ohledem na různé typy provozů budov a systémů TZB. Tepelně technické a hydraulické výpočty - návrh zdroje tepla a otopných ploch, potřeba pitné vody, příprava teplé vody, množství větracího vzduchu a návrh jednotky, dimenzování vnitřních instalací a přípojek.
Obsah 
1. Hydraulika vnitřního vodovodu.
2. Příprava teplé vody.
3. Vnitřní plynovod.
4. Otopné soustavy - podlahové vytápění
5. Přečerpání odpadních vod
6. Dimenzování VZT
7. Zápočtový týden, hodnocení úloh.
Literatura 
Doporučená literatura:
[1]  Valášek a kol: Zdravotně-technické instalace Jaga 2001
[2]  Petráš a kol: Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005
[3]  Gebauer a kol: Vzduchotechnika, Era group, Brno 2005
Studijní pomůcky:
[4]  výpočtové nástroje a podklady na tzb.fsv.cvut.cz, nástroje Microsoft Office
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Scénické technologie (BS2023), skupina Scénické technologie, PV předměty, 4. a 5. semestr (BS20230500_1), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )