Odběrní plynová zařízení

Kód předmětu: 125YOPZ
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125YOPZ

Anotace(semestr )
Návrh plynovodní přípojky, řešení domovního plynovodu, včetně návrhu a posouzení plynových spotřebičů,dimenzování potrubí a výpočet tlakových ztrát potrubí, posouzení místností z hlediska množství vzduchu na spalování, varianta řešení pro propan-butan.
Obsah 
1. Plynovodní přípojky - vedení, materiál, trasy přípojek
2. Domovní plynovod - základní pravidla, plynové spotřebiče
3. Domovní plynovod - zakreslení potrubí, výpočet DN
4. Domovní plynovody z méně tradičních materiálů - využití kompozitních materiálů v domovních plynovodech
5. Výpočet DN potrubí domovního plynovodu v zadaném objektu
6. Propan - butan a jeho využití v domovních plynovodech - umístění nádrží v situaci
7. Řešení propanového hospodářství v zadaném rodinném domě
8. Propan - butan a jeho využití v domovních plynovodech - návrh trasy, DN potrubí
9. Řešení propanového hospodářství v zadaném rodinném domě
10. Závěrečné zhodnocení předmětu a závěrečná konzultace
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kabele, K. a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika, Vytápění ČVUT 2011,978-80-01-04722-4
[2]  Kabele, K. a kol.Technická zařízení budov: vytápění - podklady pro cvičení. Praha: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05203-7
[3]  ČSN EN 15001-x Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití, 2012 v platném znění dostupné pro studenty na fakultním webu https://portal.fsv.cvut.cz/vic/csn_online.php
[4]  ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky 2008 V platném znění dostupné pro studenty na fakultním webu https://portal.fsv.cvut.cz/vic/csn_online.php
Doporučená literatura:
[5]  Technické podklady pro plynová zařízení TPG.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, PV předměty, 2. semestr (NB20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )