Počítačové modelování systémů TZB

Kód předmětu: 125YPMT
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125YPMT

Anotace(semestr B231)
Úvodní kurz do problematiky využití počítačů při návrhu a modelování systémů technických zařízení budov.
Obsah 
Profesní informační zdroje, projektování teplovodních otopných soustav s otopnými tělesy a podlahovým vytápěním, projektování rozvodů ZTI, navrhování zabezpečovacího zařízení otopných soustav, modelování stavů vlhkého vzduchu, projektování systémů větrání.
Literatura 
[1]  Výuka je realizována v počítačové učebně na profesionálním SW používaném v praxi pro řešení jednotlivých úloh. SW vybavení je průběžně aktualizováno. Dalším podklady jsou videoprezentace výrobců programů, technická podpora, online výpočtové nástroje.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )