Technologická zařízení budov

Kód předmětu: 125YTCH
Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr B232)
Sauny, krby, technologie bazénové techniky, technologie velkých kuchyní, výtahy, technologie plynových kotelen, tepelná čerpadla, chlazení a kompresory, požárně bezpečnostní zařízení, SSHZ.
Obsah 
1. Sauny
2. Krby
3. Technologie bazénové techniky
4. Technologie velkých kuchyní
5. Rozvod technických a medicinálních plynů
6. Průmyslové chlazení a kompresory
7. Výtahy - druhy, technologie
8. Požárně bezpečnostní zařízení - požární vodovody
9. Samočinné stabilní hasicí zařízení - vodní
10. Samočinné stabilní hasicí zařízení - další média
11. Přenosné hasicí zařízení
12. Exkurze do sprinklerové stanice
13. Exkurze do technologického provozu velké kuchyně a jejího zázemí
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika, Vytápění ČVUT 2011,978-80-01-04722-4
[2]  Kratochvíl, Navarová, Kratochvíl : Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, Spektrum, 2015, ISBN 978-80-7385-103-3
[3]  Vlk, Václav : Krby, kamna a teplovodní vytápění, Praha : Grada Publishing, 2017, ISBN 978-80-247-4426-1
Doporučená literatura:
[4]  Kriš Jozef : Bazény, sauny, Solária, Jaga 2005, ISBN 80-88905-09-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )