Umělé osvětlení budov

Kód předmětu: 125YUOB
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Přehlednou formou z hlediska předmětu, specializace, případně oboru "Osvětlení budov", budou zhodnoceny ve smyslu pedagogického cíle předmětu, základní geometrické a světelně technické pojmy. Na prostředí v budově, fyziologii vidění a zdraví člověka má významný a nezastupitelný vliv světlo. Vliv slunce, oslunění, její regulace, orientace budovy a vnitřní světelné klima zdůvodňují význam umělého osvětlení. Studenti získají základní poznatky z oblasti návrhu osvětlovacího systému budovy, světelných zdrojů a formou exkurzí názorné praktické příklady trhu. Ztěžejní záležitostí pak bude popsán návod a příklady výpočtu umělého osvětlení v budově, jejich ekonomické ukazatele v souvislosti a návaznosti na konkretní a významnou úsporu el. energie v aplikacích umělého osvětlení v inteligentních budovách.
Obsah 
1. Základy světelné techniky. Záření, zrak a vidění. Základy nauky o barvě
2. Světelně-technické veličiny.
3. Měření světelně-technických veličin.
4. Světelné zdroje. Třídění, parametry.
5. Svítidla. Vlastnosti, základní části, třídění a klasifikace.
6. Osvětlování vnitřních prostorů – teorie. Prostor, parametry osvětlení, osvětlovací soustavy, řízení.
7. Osvětlování vnitřních prostorů podle typu prostoru I.
8. Osvětlování vnitřních prostorů podle typu prostoru II.
9. Osvětlování venkovních prostorů.
10. Údržba osvětlovacích soustav.
11. Světelně-technické výpočty.
12. Energetická náročnost osvětlovacích soustav.
13. Napájení a ovládání osvětlovacích soustav.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Habel J., Dvořáček K., Dvořáček V., Žák P. : Světlo a osvětlování, 2013, ISBN 978-80-86534-21-3
Doporučená literatura:
[2]  Lechner N.: Heating, Cooling, Lighting, 2009, ISBN 978-0-470-04809-2
[3]  ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení.
[4]  ČSN EN 12464 Světlo a osvětlování. Osvětlování pracovních prostorů.
[5]  ČSN EN 36001 Měření osvětlení vnitřních prostorů. (č.1 Základní ustanovení, č. 3 Měření umělého osvětlení)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, PV předměty, 2. semestr (NB20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, PV předměty, 2. semestr (NB20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )