Zdravotně-technická zařízení budov

Kód předmětu: 125ZTZB
Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125ZTTB

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na oblast zdravotní techniky a zabývá se širším pojetí problematiky "Hospodaření s vodou v budovách". Cílem je v souvislostech informovat studenty o veškerých možnostech hospodaření s vodou v budovách i mimo ně. Je zaměřen na kanalizační a vodovodní sítě a systémy, zpětné využití odpadních vod, využití energie z odpadních vod, čerpací techniku, odlučování tuků a ropných látek, zvyšování tlaku vody ve výškových budovách, vodovodní a kanalizační armatury, úspory vody apod.
Obsah 
Hospodaření s vodou v budovách
Literatura 
[1]  Normy, legislativa
[2]  Zdravotnětechnická zařízení budov - Jaroslav Valášek a kolektiv, JAGA Group, Bratislava 2006
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, předměty specializace, 1. semestr (NB20230101_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )