Diplomová práce

Kód předmětu: 126DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24

Anotace(semestr B231)
V diplomové práci se student zabývá tématem ze stavebnictví a výstavby, ekonomiky a managementu. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomního projektu. Student průběžně konzultuje práci s vedoucím práce, kdy předkládá jednotlivé rozpracované části.
Obsah 
V diplomové práci se student zabývá tématy z oblasti stavebnictví, ekonomiky a managementu. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzdvihne student vlastní přínos k zadané tématice. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomového semináře. Student průběžně konzultuje práci s vedoucím práce, kdy předkládá jednotlivé rozpracované části. Počet konzultací je stanoven v minimálním rozsahu čtyř.
Literatura 
[1]  Dle požadavků vedoucího práce.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, diplomová práce (NE20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Stavební management (NN201900_99), skupina obor Stavební management, diplomová práce (NN20160300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán obor Projektový management a inženýring (NP201900_99), skupina obor Projektový management a inženýring, diplomová práce (NP20160300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, diplomová práce (NP20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )