Facility management

Kód předmětu: 126FAMG
Garant předmětu: doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+3

Anotace(semestr B232)
Cílem předmětu je pochopit problematiku integrovaného facility managementu v kontextu aktuálně platných norem ČSN EN 15221 a ČSN EN ISO 41001 - Facility management. Studenti se seznámí s principy efektivního provozování budov včetně zajištění podpůrných činností formami in-house a outsourcingu. V rámci životního cyklu budov řeší problematiku provozních nákladů včetně plánování údržby a obnovy, kde využívají aplikaci Buildpass. Studenti se naučí pracovat s CAFM systémem ARCHIBUS, a to od propojení BIM modelu z aplikace Revit až po řešení praktických zadání v rámci správy a provozu budov.
Obsah 
1. Analýza z pohledu hlavních a podpůrných činností
2. In-House vs Outsourcing
3. Metoda Balanced Scorecard
4. KPI
5. Prezentace na zvolené téma
6. Exkurse
7. Archibus - úvod
8. Archibus - překlopení modelu
9. Archibus - modul stěhování
10. Archibus - modul vyžádaná údržba
11. Archibus - modul preventivní údržba
12. Archibus - modul vyhodnocení stavu budovy
13. Archibus - modul energetika
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  VYSKOČIL, Vlastimil K. a František KUDA. Management podpůrných procesů: facility management. 2., dopl. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-046-1.
Doporučená literatura:
[2]  KUDA, František a Eva BERÁNKOVÁ. Facility management v technické správě a údržbě budov. [Praha]: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-114-7.
[3]  SOMOROVÁ, Viera. Facility management: effective management of supporting services. Brno: Tribun EU, 2016. Librix.sk. ISBN 978-80-263-1106-5.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 2. semestr (NE20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Stavební management (NN201900_99), skupina obor Stavební management, 2. semestr, povinně volitelné předměty (NN20180200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán obor Projektový management a inženýring (NP201900_99), skupina obor Projektový management a inženýring, 2. semestr (NP20170200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 2. semestr (NP20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup v akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2024), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 2. semestr (NP20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )