Finanční management

Kód předmětu: 126FIMA
Garant předmětu: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Pokročilý kurz finančního řízení stavební firmy - vazby na projektové finance a systém vnitropodnikového ekonomického řízení (střediska). Podnikové rozpočty jako nástroj realizace strategie firmy. Řízení likvidity stavební firmy - řízení pracovního kapitálu a prognóza cashflow. Finanční analýza a její aplikace ve stavební firmě. Finanční controlling firmy a jeho funkce. Oceňování stavebních firem. Podnikové finanční politiky - optimální mix dluhu a vlastního kapitálu, financování nových projektů, dividendová politika. Metoda EVA. Projektové finance a jejich aplikace u BOT projektů. Realizace financování dodavatelských projektů ve standardních smlouvách včetně mezinárodních projektů.
Obsah 
1. Finanční analýza dle IAS, specifika výkazů a ukazatelů stavebního podniku firmy.
2. Finanční analýza dle IAS, ukazatele likvidity, využití aktiv, zadluženosti a ziskovosti.
3. Ukazatele tržní hodnoty firmy, omezení ukazatelové analýzy.
4. Rozpočty stavební firmy.
5. Analýza a zvýšení výkonnosti firmy, Du Pont rozklad, fin.páka, udržitelná míra růstu, EVA.
6. Koncept free cashflow a jeho aplikace v řízení stavební firmy, řízení pracovního kapitálu, metoda EVA.
7. Cena kapitálu, kapitálová struktura, dividendová politika.
8. Metody rozpoznání a zabránění úpadku firmy a krizový finanční management stavební firmy.
9. Bankovnictví a stavební firma.
10. Project Finance, PPP.
11. Dodavatelské systémy staveb.
12. Standardní kontrakty (FIDIC) a finanční řízení jejich realizace.
13. Financování mezinárodních staveb.projektů, inflace, rizika směnných kurzů, otázky pojištění a záruk.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Tomek, A.: Finanční řízení ve stavebním podniku, ČVUT, 2000, ISBN 8001021513, aktualizovaná elektronická verze 2017
[2]  Schleifer, T.C.: Managing the Profitable Construction Business: The Contractor''s Guide to Success and Survival Strategies, John Wiley & Sons, 2014, ISBN13: 978-1118836941
[3]  Peterson, Steven J.: Construction Accounting and Financial Management, Pearson, 3rd edition, 2012, ISBN 0133072924
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (NE20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Projektový management a inženýring (NP201900_99), skupina obor Projektový management a inženýring, 1. semestr (NP20170100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )