Informační management staveb (BIM)

Kód předmětu: 126IMBP
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+3

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro návrh, výstavbu a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na pokročilé aplikace informačních technologií ve stavebních a projekčních společnostech. Softwarové nástroje, které jsou používány pro kontrolu kvality, měření, přípravu výkazů výměr, simulací postupu výstavby, robotizaci v pozemních a dopravních stavbách a kyberkriminalitu, její rizika a opatření ve stavebních projektech. Součástí náplně předmětu je informace o smluvním zajištění digitalizace na stavebních projektech.
Obsah 
1. Úvod, aktuální makroekonomická situace z pohledu informačních technologií ve stavebnictví
2. BIM v zahraničí
3. LOD
4. BIM jako kolaborativní prostředí
5. Profese a role
6. Smluvní zajištění digitalizace
7. Tiketovací systémy v přípravě a realizaci
8. Výkazy výměr, ocenění, certifikace s použitím dat
9. Simulace postupu výstavby
10. Robotizace v pozemních a dopravních stavbách
11. Kyberkriminalita
12. Ukázka použití digitálních modelů v praxi
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2018, ISBN 978-1-119-28753-7
Doporučená literatura:
[2]  Barnes, P.T. (2015) BIM in Principle and in Practice, 2nd Edition. ICE Publishing. ISBN: 978-0-72-776092-0.
[3]  Kumar, B. (2015) A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. Whittles Publishing. ISBN: 978-1-84-995146-3..
[4]  Race, S. (2013) BIM Demystified. RIBA Publishing. ISBN: 978-1- 85-946520-2.
[5]  Holzer, D.: The BIM Manager''s Handbook: Guidance for Professionals in Architecture, Engineering, and Construction. Wiley, 2016, ISBN: 978-1-118-98234-1.
Studijní pomůcky:
[6]  https://www.koncepcebim.cz/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr (NP20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )