Oceňování nemovitostí

Kód předmětu: 126OCNE
Garant předmětu: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a služebností. Speciální metody oceňování pozemků. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.
Obsah 
1. Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitých věcí
2. Metody oceňování, účel a použití
3. Teorie oceňování
4. Nákladová metoda, opotřebení, funkční a ekonomické nedostatky
5. Porovnávací metoda, korekce porovnávaných nemovitostí
6. Výnosová (příjmová) metoda, analýza výnosů a nákladů
7. Analýza tržní hodnoty – metody závěrečné analýzy tržní hodnoty
8. Administrativní cena (cena zjištěná, směrná hodnota)
9. Oceňování v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku
10. Oceňování věcných břemen a práva stavby
11. Oceňování pozemků
12. Reziduální metody, oceňování v developmentu
13. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovitosti
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. Praha: Fineco, 2015. ISBN 978-8086590141
[2]  Ort, P., Ortová Šeflová O.: Oceňování nemovitostí v praxi, Leges 2017, ISBN 978-8075022343
[3]  Bradáč, A. a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, AN CERM Brno 2016, ISBN 978-8072049301
[4]  Aktuální znění oceňovací vyhlášky (vyhl. č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku)
Doporučená literatura:
[5]  Wyat, P.: Property Valuation, Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 978-1-119-96865-8
[6]  Sayce, S., Smith, J., Cooper, R., Venmore-Rowland, P.: Real Estate Appraisal (From Value to Worth), BlackwellPublishing 2006. ISBN 978-1-4051-0001-4
Studijní pomůcky:
[7]  elektronické podklady k přednáškám a videozáznamy (MS Teams)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (NE20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Projektový management a inženýring (NP201900_99), skupina obor Projektový management a inženýring, 1. semestr (NP20170100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )