Oceňování staveb 2

Kód předmětu: 126OS2P
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět navazuje na 126KAN1. Cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet. Dále ocenit projekt v jednotlivých fázích životního cyklu. Tvorba ceny orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku. Cenové strategie. Náklady stavebního objektu, stavby. Agregované ceny, rozpočtové ukazatele. Propočet celkových nákladů stavby, struktura, podklady, příklady. Výkaz výměr, zásady tvorby, podklady, pomůcky, příklady. Podrobný položkový rozpočet, oceňovací podklady, příklady. Nabídková cena, zadávací dokumentace, příklady. Rizika v nabídkách, ocenění rizik, stanovení rezervy. Příklady. Smluvní ceny, smluvní podmínky ve vazbě na cenu, příklady. Oceňování projektových prací a inženýrských činností, podklady, příklady. Hodinová sazba, odměna rozpočtáře, koordinátora BOZP, podklady, příklady. Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady. Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC).
Obsah 
Předmět navazuje na předmět Oceňování staveb 1. Cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit soupis prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet. Dále ocenit projekt v jednotlivých fázích životního cyklu.
1. Tvorba ceny orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku. Cenové strategie.
2. Náklady stavebního objektu, stavby. Agregované ceny, rozpočtové ukazatele.
3. Propočet celkových nákladů stavby, struktura, podklady, příklady.
4. Soupis prací s výkazem výměr, zásady tvorby, podklady, pomůcky, příklady.
5. Podrobný položkový rozpočet, oceňovací podklady, příklady.
6. Nabídková cena, zadávací dokumentace, příklady.
7. Rizika v nabídkách, ocenění rizik, stanovení rezervy. Příklady.
8. Smluvní ceny, smluvní podmínky ve vazbě na cenu, příklady.
9. Oceňování projektových prací a inženýrských činností, podklady, příklady.
10. Hodinová sazba, odměna rozpočtáře, koordinátora BOZP, podklady, příklady.
11. Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady.
12. Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace.
13. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC).
Literatura 
[1]  Schneiderová Heralová, R., Vitásek, S., Brožová, L., Střelcová, I. Oceňování staveb. Praha: ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-067-48-2.
[2]  Schneiderová Heralová, R. a kol. Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty). Praha: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05226-6
[3]  Doporučená literatura:
[4]  Vitásek, S.; Schneiderová Heralová, R. Oceňování staveb od přípravy po realizaci. Praha: Verlag Dashöfer, 2021. ISBN 978-80-7635-087-8.
[5]  Vitásek, S.; Schneiderová Heralová, R. Rozpočtování staveb. Praha: Verlag Dashöfer, 2018. ISBN 978-80-87963-76-0.
[6]  Schneiderová Heralová, R. Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-642-4.
[7]  Brook, M. Estimating and Tendering for Construction Work, 5th edition. Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-68716-5.
[8]  Lewis, H. Bids, Tenders & Proposals: winning business through best practice. Kogan Page, 2015. ISBN 978-0-7494-7484-3.
[9]  The Chartered Insitute of Building: New Code of Estimating Practice. Wiley-Blackwell, 2018. ISBN 978-1-1193-2946-6.
[10]  Studijní pomůcky:
[11]  online podklady pro přednášky a cvičení - dostupné v MS Teams
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 2. semestr (NP20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )