Plánování a controlling

Kód předmětu: 126PCON
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 1+3

Anotace(semestr )
Plánování a controlling se zaměřením na projektový controlling, seznámení se s moderními nástroji a technikami manažerského rozhodování, které umožňují efektivní řízení stavební firmy a samostatné řešení úloh na reálných projektech s využitím moderních nástrojů řízení (SW pro řízení nákladů, času a zdrojů).
Obsah 
1. Sestavení pracovních týmů a definice stavebního podniku
2. Výrobní plán podniku, výrobní a správní režie
3. Aktualizace časových plánů
4. Vyhodnocení plnění plánu
5. Operativní plán vlastních kapacit firmy
6. Operativní plán subdodávek
7. Potřeby základních materiálů
8. Analýza rozsahu, cen a nákladů subdodávek
9. Řešení změn (rozpočtové dodatky staveb)
10. Fakturace prací
11. Kalkulace v SW Callida
12. Změny v SW Callida
13. Fakturace v SW Callida
Literatura 
[1]  KUBÁLEK, T., KUBÁLKOVÁ, M., Řízení projektů v Microsoft Project. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3266-1
[2]  LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-80-247-4133-8.
[3]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R.,BROŽOVÁ, L., VITÁSEK, S., Ekonomika výstavbových projektů. Praha: Powerprint, 2018. ISBN 978-80-7568-130-0.
[4]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (NE20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )