Projektový management 1

Kód předmětu: 126PM1
Garant předmětu: Ing. Michal Vondruška, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1

Obsah 
1. Hodnocení akvizic do nemovitosti
2. Legislativní podmínky výstavby z hlediska stavebního zákona
3. Organizace projekční přípravy
4. Povolovací proces výstavby
5. Výběr dodavatelského systému
6. Způsoby výběru dodavatele a jeho hodnocení
7. Kontraktační činnost
8. Smlouva o dílo
9. Podrobná analýza dodavatelského systému Design Bid Build v podmínkách veřejné výstavby
10. Podrobná analýza dodavatelského systému Design Bid Build v podmínkách soukromé výstavby
11. Podrobná analýza dodavatelského systému Design Build v podmínkách veřejné výstavby
12. Podrobná analýza dodavatelského systému Construction management
13. Podrobná analýza dodavatelského systému Integrated Project Delivery- Akviziční činnost
Literatura 
[1]  FEWINGS, Peter a Christian HENJEWELE. Construction project management: an integrated approach. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-0-8153-5865-7.
[2]  CARSTENS, Deborah Sater, Gary L. RICHARDSON a Ronald B. SMITH. Project management tools and techniques: a practical guide. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-4665-1562-8.
[3]  Guidebook for Design-Build Highway Project Development, Washington State Department of Transportation, June 2004
[4]  QUATMAN, G. William a Ranjit. DHAR. The architect''s guide to design-build services. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2003. ISBN 0-471-21842-1.
[5]  Caltrans Alternative Procurement Guide, Trauner Consulting Services Inc.San Diego, CA 92108, April 2008
[6]  BARTHOLOMEW, Stuart H. Construction contracting: business and legal principles. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, c2002. ISBN 0-13-091055-4.
[7]  KNOWLES, Roger. 150 contractual problems and their solutions. Malden, MA: Blackwell Pub, c2005. ISBN 1-4051-2070-3.
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 126PM2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (NE20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr (NP20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup v akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2024), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr (NP20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )