Projektový management 1

Kód předmětu: 126PM1
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na důležité rozhodovací procesy a řídící procesy v přípravě a realizaci výstavby z pohledu vlastníka stavebního projektu. Cílem je analyzovat vhodnost developerské akvizice, projektovou činnost, legislativní přípravu, povolovací procesy, volbu dodavatelského systému, výběr metody hodnocení dodavatelů, výběr formy kontraktu. Hlavní pozornost bude věnována srovnání tradičního způsobu dodávky stavby (Design Bid Build) se současnými alternativními dodavatelskými systémy ( Design Build, Integrated Project Delivery, Construction Management). Výuka je doplněna řadou případových studií.
Obsah 
1. Hodnocení akvizic do nemovitosti
2. Legislativní podmínky výstavby z hlediska stavebního zákona
3. Organizace projekční přípravy
4. Povolovací proces výstavby
5. Výběr dodavatelského systému
6. Způsoby výběru dodavatele a jeho hodnocení
7. Kontraktační činnost
8. Smlouva o dílo
9. Podrobná analýza dodavatelského systému Design Bid Build v podmínkách veřejné výstavby
10. Podrobná analýza dodavatelského systému Design Bid Build v podmínkách soukromé výstavby
11. Podrobná analýza dodavatelského systému Design Build v podmínkách veřejné výstavby
12. Podrobná analýza dodavatelského systému Construction management
13. Podrobná analýza dodavatelského systému Integrated Project Delivery- Akviziční činnost
Literatura 
[1]  FEWINGS, Peter a Christian HENJEWELE. Construction project management: an integrated approach. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-0-8153-5865-7.
[2]  CARSTENS, Deborah Sater, Gary L. RICHARDSON a Ronald B. SMITH. Project management tools and techniques: a practical guide. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-4665-1562-8.
[3]  Guidebook for Design-Build Highway Project Development, Washington State Department of Transportation, June 2004
[4]  QUATMAN, G. William a Ranjit. DHAR. The architect''s guide to design-build services. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2003. ISBN 0-471-21842-1.
[5]  Caltrans Alternative Procurement Guide, Trauner Consulting Services Inc.San Diego, CA 92108, April 2008
[6]  BARTHOLOMEW, Stuart H. Construction contracting: business and legal principles. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, c2002. ISBN 0-13-091055-4.
[7]  KNOWLES, Roger. 150 contractual problems and their solutions. Malden, MA: Blackwell Pub, c2005. ISBN 1-4051-2070-3.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (NE20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr (NP20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )