Projektový management 2

Kód předmětu: 126PM2
Garant předmětu: Ing. Michal Vondruška, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1

Anotace(semestr B232)
Výuka předmětu Projektový management 2 je zaměřena na osvojení metod projektového řízení při realizaci rozsáhlých technologických staveb a staveb dopravní infrastruktury. Osnova výuky vychází z klasické teorie projektového řízení podle PMBOK (Project management Body of Knowledge) a její aplikace do manuálů řízení stavebních projektů významných stavebních firem (Best Practice). Detailní pozornost je věnována hlavním procesům projektového řízení (řízení rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, rizik a řízení nákupu). Procesní řízení stavebních projektů je doplněno o aktuální problematiku řízení claimů a krizového řízení stavebních projektů.
Obsah 
1. Integrace projektů ve velké stavební firmě
2. Řízení rozsahu v projektech dopravní infrastruktury
3. Basic Design technologické stavby
4. Časové řízení technologických staveb
5. Řízení nákladů a zdrojů v projektech dopravní infrastruktury
6. Systém řízení jakosti pozemních komunikací podle metodiky ŘSD
7. Řízení lidských zdrojů ve velkých projektech
8. Řízení vnitřní a vnější komunikace
9. Řízení rizik technologických staveb
10. Řízení nákupů
11. Řízení claimů
12. Metodika pro kvantifikaci finančních nároků podle SFDI
13. Krizové řízení stavebních projektů
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  KENDRICK, Tom. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK®
Nezařazeno:
[2]  uide): 100 tips and techniques for getting the job done right. 5th ed.
[3]  ewtown Square: Project management institute, c2013, xxi, 589 s. ISBN
[4]  1-935589-67-9.
Povinná literatura:
[5]  KENDRICK, Tom. The project management tool kit: 100 tips and techniques
Nezařazeno:
[6]  or getting the job done right. New York: AMACOM/American Management
[7]  ssociation, 2018, xv, 233 p. ISBN 08-144-0810-9.
Povinná literatura:
[8]  HAMILTON, Albert. Handbook of project management procedures: 100 tips and
Nezařazeno:
[9]  echniques for getting the job done right. Repr. with corrections. London:
[10]  homas Telford, 2014, xxi, 589 s. ISBN 07-277-3258-7.
Povinná literatura:
[11]  HAMILTON, Albert. Management by project: achieving success in a changing
Nezařazeno:
[12]  orld. Repr. with corrections. New York, NY: American Society of Civil
[13]  ngineers [Distributor], 2004, xxi, 449 p. ISBN 07-277-2632-3.
Povinná literatura:
[14]  HAMILTON, Albert. Managing projects for success: a trilogy. Repr. with
Nezařazeno:
[15]  orrections. London: Thomas Telford, 2001, xxi, 449 p. ISBN 07-277-2941-1.
Povinná literatura:
[16]  VONDRUŠKA, Michal. Krizové řízení stavebních projektů: Crisis management
Nezařazeno:
[17]  n the construction projects. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství
[18]  ERM, 2013, 108 s. ISBN 978-80-7204-847-2.
Studijní pomůcky:
[20]  Metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstva dopravy ČR pro řízení staveb dopravní infrastruktury
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 126PM1
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 2. semestr (NE20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Stavební management (NN201900_99), skupina obor Stavební management, 2. semestr (NN20170200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán obor Projektový management a inženýring (NP201900_99), skupina obor Projektový management a inženýring, 2. semestr (NP20170200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 2. semestr (NP20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup v akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2024), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 2. semestr (NP20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )