Příprava a řízení staveb

Kód předmětu: 126PRRS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: http://k126.fsv.cvut.cz/?p=prs

Anotace(semestr )
Výstavbový projekt, fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, metody časového plánování, řízení nákladů, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.
Obsah 
1. Výstavbový projekt - základní pojmy, životní cyklus projektu
2. Investorská příprava - úkony investora před zahájením výstavby
3. Plánování času, nákladů a zdrojů - metody
4. Příprava dodavatele stavby - základní pojmy, přehled činnosti
5. Nabídková příprava dodavatele - poklady, úkoly, výstupy
6. Předvýrobní příprava dodavatele - poklady, úkoly, výstupy
7. Výrobní příprava dodavatele - poklady, úkoly, výstupy
8. Dodavatelské systémy ve výstavbě
9. Smluvní management - závazkové vztahy, claimová agenda
10. Bezpečnostní management - bezpečnost práce, požární bezpečnost, ochrana majetku
11. Řízení kvality ve stavební firmě, požadavky na stavební výrobky
12. Ochrana životního prostředí při přípravě a realizaci staveb
13. Zkušenosti z praxe - příklady přípravy staveb ve stavební firmě
Literatura 
[1]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Management staveb. Praha: FinEco: 2013. 226 s. ISBN 978-80-86590-12-7
[2]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Příprava a řízení staveb. Sbírka příkladů. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT: 2007. 193 s. ISBN 978-80-01-03919-9
[3]  KLEE, L.: Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552-818-6
[4]  TOMÁNKOVÁ, J., MĚŠŤANOVÁ, D., a kol.: Příprava a provoz stavby II. Praha: Informatorium, 2012. 70 s. ISBN 978-80-7333-091-0
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Stavební management (NN201900_99), skupina obor Stavební management, 1. semestr (NN20160100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr (NP20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )