BIM - Základy informačního modelování

Kód předmětu: 126YBIM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.
Obsah 
Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.Informace o BIM v životním cyklu stavebního projektu z mnoha různých pohledů a v kontextu jiných oblastí. Dále pak seznámení s různými nástroji, které lze v souvislostí s digitalizací stavebnictví využívat.
1. Seznámení s Autodesk Revit
2. Základy modelování, oběktově orientované modelování
3. Práce s modely, parametrickíé modelování
4. Vykazování a tvorba objektů
5. Materiály, pohledy a rendering
6. Seznámení s Autodesk Quantity Takeoff, esport a import dat, výkaz výměr
7. Automatizace výkazů výměr s využitím modelů
8. Seznámení s Navisworks Manage, export a import dat, navigace modelem
9. Časové plánování s využitím modelu
10. Detekce kolizí
11. Výkazy výměr a rozpočty
12. Pokročilé animace a skripty
13. Rezerva, konzultace, klasifikace zápočtů
Literatura 
[1]  MATĚJKA, P. et al. Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3
[2]  EASTMAN, C et al. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3]  KYMMEL, W. Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7.
[4]  HARDIN, B. BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[5]  JERNIGAN, F.E. BIG BIM little bim - Second Edition. 4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-92-0.
[6]  KRYGIEL, E., NIES, B. Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5.
[7]  REDDY, K.P. BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2.
[8]  WING, E. Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 978-04-70945-06-3.
[9]  SMITH, D.K. Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[10]  WEYGANT, R.S. BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 2011, ISBN: 978-0470583579.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Učitelství stavebních předmětů pro střední školy (AKREDUC), skupina Učitelství stavebních předmětů, povinně volitelné předměty - skupina 3: obor (NU202302_1), dop. semestr 4 (pro akreditaci )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Příprava, realizace a provoz staveb (NL201900_99), skupina obor Příprava, realizace a provoz staveb, povinně volitelné předměty (NL20160100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )