BIM ve veřejných investicích

Kód předmětu: 126YBVP
Garant předmětu: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D., Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Obsah 
Cílem předmětu je naučit studenta orientovat se v problematice metody BIM u veřejných investic, jak v ČR (primárně), tak zahraničí (okrajově). Zejména z pohledu zadávání, vyhodnocení a digitální komunikace s klíčovými procesy u stavebního projektu, který je zpracováván v režimu BIM. Dále přidat znalost o zavádění a integraci metody BIM v konkrétních veřejných projektech a organizacích.
1. Úvod k metodě BIM ve veřejném sektoru - charakteristika, standardizační instituce.
2. Specifika metody BIM ve veřejném sektoru.
3. Zadávání veřejných investic metodou BIM I - smluvní dokumentace.
4. Zadávání veřejných investic metodou BIM II - smluvní dokumentace.
5. Hodnocení nabídek při zadávání veřejných investic metodou BIM.
6. Digitální komunikace a procesy u veřejných investic zadané metodou BIM.
7. Zavádění metody BIM do organizace z veřejného sektoru.
8. Integrace metody BIM u veřejného investora - pozemní stavitelství.
9. Případová studie veřejné investice zadané metodou BIM - pozemní stavitelství.
10. Integrace metody BIM u veřejného investora - dopraví stavitelství.
11. Případová studie veřejné investice zadané metodou BIM - dopraví stavitelství.
12. Metoda BIM ve veřejném sektoru v zahraničí.
13. Prezentace studentských seminárních prací.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  DUFEK, Zdeněk, Pavel KOUKAL, Petr FIALA, Rudolf VYHNÁLEK, Josef REMEŠ, Marek JEDLIČKA, Rostislav DROCHYTKA a Jiří BYDŽOVSKÝ. BIM pro veřejné zadavatele. Praha: Leges, 2018. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-285-1.
Doporučená literatura:
[2]  DUFEK, Zdeněk, Jana KORYTÁROVÁ, Tomáš APELTAUER, et al. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-322-3.
[3]  HARDIN, Brad a Dave MCCOOL. BIM and construction management: proven Tools, Methods, and Workflows. Second edition. New York: John Wiley, [2015]. ISBN 978-1-118-94276-5.
Studijní pomůcky:
[4]  Metodiky České agentury pro standardizaci dostupné na https://www.agentura-cas.cz/.
[5]  Metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury dostupné na: https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr (NP20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup v akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2024), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr (NP20240200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )