Construction Economics and Management

Kód předmětu: 126YCEC
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Obsah 
1. Challenges of construction industry, summary of key management problems
2. Short introduction to organisation of construction firm, process management
3. Review of company management handbook - operations manual
4. Application of engineering economy - capital investment evaluation
5. Project management - project mission, what the client wants, managing stakeholders
6. Understanding contractor‘s financial condition
7. Project life cycle, managing the budget, risk and uncertainty, project information flow
8. Contract management as basis of the project outcome
9. Bidding and estimating
10. Project administration
11. Project financing and management of financial risks
12. Procurement and purchase strategy of construction firm
13. Equipment management, total quality management
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  J. Schaufelberger, L. Holm: Management of Construction Projects, Prentice Hall, 2017, ISBN 9781138693913.
[2]  F. Gould, N. Joyce: Construction Project Management, Pearson, 2014, ISBN-13: 9780132877244.
[3]  S.Peterson: Construction Accounting and Financial Management, Pearson, 2019, ISBN-13: 978-0135232873
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty, 2. semestr (NE20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )