Energetický management budov

Kód předmětu: 126YEMB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět energetický management se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti v návaznosti na evropskou a národní legislativu. Cílem předmětu je objasnit základní přístupy a budoucí změny v sektoru stavebnictví v oblasti ekonomiky energetické efektivnosti. Absolvent předmětu získá přehled o strategiích směrem k udržitelné energetice budov a zejména jejich energetické efektivnosti. Součástí předmětu je téma vyhodnocení investic do energeticky efektivních opatření, programy podpory energetické efektivnosti a boje proti energetické chudobě, vícekriteriální hodnocení projektů, LCA (long-live cycle assessment) a LCC (long-life cycle cost), dále pak metodika výpočtu nákladového optima.
Obsah 
1. Energie ve světě
2. Energie a budovy
3. Udržitelný rozvoj
4. Energetické audity
5. Průkazy energetické náročnosti budov
6. Energetický management budov
7. Komunikace v rámci EM
8. Energetické posudky
9. Ekonomika energetické náročnosti
10. Příklady ekonomiky a environmentální hodnocení
11. EPC a EC
12. Programy podpory energetické účinnosti a OZE
13. Energetické komunity a PED
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pojar, J.; Karásek, J.; Bačovský, M.; Kvasnica, J.; Medová, L. Energetický management budov Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06683-6.
[2]  Thorpe, D. Energy Management in Buildings (Earthscan Expert), 1st Edition, 2021, p. 248 Routledge, ISBN‎ 036778744X.
[3]  Kolektiv autorů: Energy Efficiency in Housing Management - Policies and practice in eleven countries, 2011, 1. ed. ABINGDON OX14 4RN, OXON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 264 p., SBN 978-1-84971-454-9.
Doporučená literatura:
[5]  Kolektiv autorů: Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, 2014, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
[6]  Kolektiv autorů: Národní akční plán energetické účinnosti ČR, 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Studijní pomůcky:
[8]  Školicí centrum pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie v rámci Nadace ABF, Praha.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 2. semestr (NE20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Stavební management (NN201900_99), skupina obor Stavební management, 2. semestr, povinně volitelné předměty (NN20180200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán obor Projektový management a inženýring (NP201900_99), skupina obor Projektový management a inženýring, povinně volitelné předměty (NP20160200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr (NP20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )