Manažerské informační systémy

Kód předmětu: 126YMIS
Garant předmětu: Ing. Petr Kalčev, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Architektura podnikových IS, interní a externí informační zdroje na podporu manažerského rozhodování - Business Intelligence, informační strategie podniku, efektivnost IS, struktura a funkce manažerských IS, multidimensionální databáze a technologie OLAP, postup pří výstavbě a zavádění manažerských IS, praktická ukázka aplikací Business Navigation System a systému COGNOS ve stavebních firmách, řízení znalostí a znalostní báze pro podporu strategického řízení, Competitive Intelligence.
Obsah 
1. Úvod do manažerských informačních systémů
2. Typy informačních systémů
3. Příklady IS a jejich životní cyklus
4. Znalosti a jejich řízení
5. Systémy Business Intelligence
6. Řízení MIS a efektivnost
7. Aplikace BI a jich pořízení
8. Competitiveness intelligence
9. Data mining, SQL
10. Power Query
11. Power BI
12. Prezentační dovednosti pro management a top management
13. Automatizace pomocí PowerApps
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
[2]  Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Publishing, 2005
[3]  LAUDON, Kenneth C. a Jane P. LAUDON. Essentials of management information systems. Thirteenth. New York: Pearson, 2019. ISBN 0134802756;9780134802756
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Příprava, realizace a provoz staveb (NL201900_99), skupina obor Příprava, realizace a provoz staveb, povinně volitelné předměty (NL20160100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - technologie (NR20230100_3), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )