Oceňování inženýrských staveb

Kód předmětu: 126YOIS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Cenové databáze dopravních staveb I - cenové normativy, sborníky agregovaných položek. Cenové databáze dopravních staveb II - OTSKP. Soupis prací a výkaz výměr pro dopravní stavby - požadavky, podklady. Kalkulace nákladů dopravních staveb - principy, techniky. Zdroje financování dopravních staveb - EU, SFDI, PPP projekty. Cenová analýza dopravních staveb - reálné projekty, nosné skupiny nákladů. Inženýrské stavby z pohledu zadavatele - legislativa, smluvní podmínky. Inženýrské stavby z pohledu zhotovitele - postup zakázky stavebním podnikem. Náklady životního cyklu inženýrských staveb. Ekonomická efektivnost dopravních staveb. Programy (software) pro oceňování stavební produkce dopravních staveb. Informační modelování staveb a oceňování - požadavky, vazba na soupis prací. Zahraniční metody pro plánování, hodnocení a prognózování nákladů dopravních staveb.
Obsah 
Cílem předmětu je naučit studenta ocenit inženýrskou stavbu v jednotlivých stupních projektové dokumentace pomocí aktuálních metod a technik. Dále prohloubit znalosti v hodnocení dopravních projektů z pohledu ekonomické efektivnosti a nákladů životního cyklu.
1. Cenové databáze dopravních staveb I - cenové normativy, sborníky agregovaných položek.
2. Cenové databáze dopravních staveb II - OTSKP.
3. Soupis prací a výkaz výměr pro dopravní stavby - požadavky, podklady.
4. Kalkulace nákladů dopravních staveb - principy, techniky.
5. Zdroje financování dopravních staveb - EU, SFDI, PPP projekty.
6. Cenová analýza dopravních staveb - reálné projekty, nosné skupiny nákladů.
7. Inženýrské stavby z pohledu zadavatele - legislativa, smluvní podmínky.
8. Inženýrské stavby z pohledu zhotovitele - postup zakázky stavebním podnikem.
9. Náklady životního cyklu inženýrských staveb.
10. Ekonomická efektivnost dopravních staveb.
11. Programy (software) pro oceňování stavební produkce dopravních staveb.
12. Informační modelování staveb a oceňování - požadavky, vazba na soupis prací.
13. Zahraniční metody pro plánování, hodnocení a prognózování nákladů dopravních staveb.
Literatura 
[1]  Literatura:
[2]  Vitásek, S. Střelcová, I. Oceňování dopravních staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. 123 s. ISBN 978-80-01-06825-0.
[3]  Schneiderová Heralová, R., Vitásek, S., Brožová, L., Střelcová, I. Oceňování staveb. Praha: ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-067-48-2.
[4]  Kolektiv autorů. Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. Státní fond dopravní infrastruktury, 2018. ISBN 978-80-907177-1-8.
[5]  Bartholomew, S.H.: Estimating and Bidding for Heavy Construction, Prentice - Hall International (UK) Limited, London, 2000.
[6]  Šafář, R. a kol. Betonové mosty 2 - přednášky, Praha: ČVUT - Česká technika, 2014.
[7]  Zajíček, J. a kol. Technologie stavby vozovek, Praha: ČKAIT, 2014-392 s.
[8]  
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr (NP20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )