Personalistika

Kód předmětu: 126YPER
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými oblastmi personálního řízení ve stavebním podniku. Předmět se zaměřuje zejména na problematiku získávání a výběru pracovníků, přijímání a adaptace pracovníků, motivace k práci, vedení pracovníků a odměňování pracovníků. V rámci předmětu je věnován dostatečný prostor pro praktický nácvik klíčových personálních dovedností.
Obsah 
1. Význam plánování a řízení lidských zdrojů, personální činnosti a personální útvary, úkoly a cíle personálního managementu
2. Problematika trhu práce, demografická situace, politika zaměstnanosti a problémy nezaměstnanosti
3. Získávání a nábor pracovníků (modelová situace přijímacího řízení)
4. Adaptační programy a popis pracovního místa (modelová situace - rozhovor k adaptačnímu programu pracovníka - vedoucí a pracovník)
5. Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizacích, možnosti a formy dalšího vzdělávání managementu
6. Úloha manažera v organizaci z hlediska řízení lidských zdrojů
7. Motivační strategie řízení lidských zdrojů (modelová situace - motivační rozhovor)
8. Systémy odměňování pracovníků, hodnocení práce, tarify a stupně, mzdové formy, benefity, význam kolektivní smlouvy
9. Hodnocení zaměstnance (modelová situace - hodnotící rozhovor)
10. Odměňování pracovníků (modelová situace - rozhovor o zvýšení platu)
11. Zaměstnanecké výhody, pracovní vztahy, zákoník práce
12. Péče o zaměstnance (modelový rozhovor)
13. Fluktuace, propouštění, outplacement, firemní kultura, komunikace
Literatura 
[1]  ARMSTRONG, M. a kol. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7
[2]  ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. Praha: Grada, 2016. Manažer. ISBN 978-80-247-5870-1
[3]  RUE, L. W. et al. Human resource management. New York: McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-0078112799
[4]  URBAN, J. Motivace a odměňování pracovníků. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0227-3
[5]  PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada, 2018. Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty (BE20210800_1), dop. semestr 8 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2021), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty (BE20210800_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty (BE20210800_1), dop. semestr 8 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty (BE20210800_1), dop. semestr 8 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty (BE20210800_1), dop. semestr 8 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr (NP20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )