Marketing ve stavebnictví - projekt P

Kód předmětu: 126YPMP
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a technikami v oboru marketingu, návaznostmi marketingu na ostatní činnosti ve stavebním podniku, jeho úlohou ve stavebním podniku i ve společnosti. Studenti by se měli naučit nalézt možnosti na trhu, segmentovat trh, hodnotit příležitosti na trhu, sestavit jednoduchý marketingový mix, tj. vědět a ovládat metody propagace, ovládat principy tvorby ceny, správně definovat produkt a určit distribuční cesty.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  KOTLER, P. a ARMSTRONG, G. Marketing. 6. vydání. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-0513-2
[2]  JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8
[3]  SOCIETY FOR MARKETING. Marketing handbook for the design & construction. 2009. ISBN 9781557016584
[4]  KOTLER, P. a KELLER, K. L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5
[5]  PLESKAČ, J. a SOUKUP, L. Marketing ve stavebnictví. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0052-2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr (NP20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )