Řízení vlastní stavební firmy

Kód předmětu: 126YVSF
Garant předmětu: doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr B232)
Předmět je rozdělen na přednášky a cvičení po jedné týdně. Přednášky probíhají dle osnovy předmětu uvedené níže. Na cvičení studenti zpracovávají vlastní podnikatelský plán na vybranou podnikatelskou činnost podle zadané osnovy. Plán sestavují pro start up podnikání. Podnikání může mít formu jak fyzické osoby, tak právnické osoby, např. společnost s.r.o. Finanční plán je zpracován v Excelu a podmínkou zápočtu je prezentace podnikatelského plánu v ppt. před auditoriem.
Obsah 
Předmět je zaměřený na poskytnutí aktuálních praktických informací využitelných při nastartování podnikání se zaměřením na stavební firmu. Obsahuje všeobecné informace o podnikatelském prostředí v ČR, specifika malého podnikání - hrozby a příležitosti na trhu, charakter osobnosti podnikatele a jeho motivaci. Budou představeny pravidla pro budování funkčního podnikatelského modelu a možné zdroje financování. Studenti se seznámí s právními formami podnikání a s výhodami a nevýhodami té které právní formy. Naučí se vytvořit podnikatelský plán. Bude zdůrazněn význam digitálního marketingu a umění vedení a komunikace se zaměstnanci. Poskytne informace k daňové povinnosti podnikatelů a jejich zdravotnímu a sociálnímu pojištění.
Literatura 
[1]  Srpová, J. a kol. Začínáme podnikat. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1528-0.
[2]  Vlach, R.: Na volné noze - Podnikejte jako profesionálové. Jan Melvil Publishing 2017, ISBN: 978-80-7555-015-6.
[3]  Čevelová, M. Marketing bez reklamy. 2017. E-book v PDF formátu. ISBN 978-80-87749-14-2.
[4]  Michael E. Gerber: Podnikatelský mýtus. Incommunity, 2011, EAN: 9788087524039
[5]  Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R.: Enterprise Development: The Challenges of Starting, Growing and Selling Businesses. Thomson, 2005, ISBN: 18-6152-989-9.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ201807_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20230007_1), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )