Individuální podnikání

Kód předmětu: 126ZINP
Garant předmětu: doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: www.businessinfo.cz www.jakpodnikat.cz

Anotace(semestr B232)
Cílem předmětu je poskytnout praktické informace nezbytné k výkonu samostatné podnikatelské činnosti, dále podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení.
Obsah 
Cílem předmětu je poskytnout praktické informace nezbytné k výkonu samostatné podnikatelské činnosti, dále podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení.
1. Novodobá historie podnikání v ČR. Podnikatelské prostředí v ČR, srovnání s jinými zeměmi.
2. Osobnost podnikatele. Motivace a rozhodování k podnikání. Tři role podnikatele.
3. Životní cyklus malé firmy. Mortalita malých firem, analýza příčin.
4. Podnikatelský model, pravidla funkčního modelu a jeho budování.
5. Specifika malého podnikání - hrozby a příležitosti na trhu.
6. Zdroje financování malého podnikání.
7. Formy podnikání - fyzická osoba, právnická osoba. Výhody a nevýhody.
8. Tvorba podnikatelského plánu.
9. Intuitivní marketing, Online marketing. Úspěšní podnikatelé a tajemství úspěchu.
10. Umění vedení a komunikace se zaměstnanci.
11. Podnikání a daně - daňové minimum. Prezentace vlastních byznys plánů studentů.
12. Sociální a zdravotní pojištění podnikatele. Prezentace vlastních byznys plánů studentů.
13. Smluvní vztahy. Prezentace vlastních byznys plánů studentů.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Robert Vlach: Na volné noze - Podnikejte jako profesionálové. Jan Melvil Publishing 2017. ISBN: 978-80-7555-015-6
Doporučená literatura:
[2]  Kenneth Blanchard: Leadership a minutový manažer. Omegra 2017. ISBN 978-80-7390-073-1
[3]  Srpová, J; Řehoř, V. a kol.: Základy podnikání. Grada publishing. 2010.
Studijní pomůcky:
[4]  Magdalena Čevelová: Marketing bez reklamy. 2017. E-book v PDF formátu. ISBN : 978-80-87749-14-2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr (NP20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup v akad. roku 2023/24 )