Základy inovačního podnikání N

Kód předmětu: 126ZIPN
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Základní pojmy z oblasti inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků; inovační proces a úloha nástrojů, které ho ovlivňují; principy řízení inovací v podniku, aplikace inovačních řádů; systém inovačního podnikání a inovační infrastruktury ČR; úloha Ministerstva průmyslu a obchodu, programy VaVaI; ochrana průmyslového vlastnictví; Úřad průmyslového vlastnictví; úloha ÚPV; cíle BIM ve stavebnictví a význam Průmyslu 4.0.
Obsah 
1. Základní pojmy, inovační proces a faktory, projektování inovačního podnikání.
2. Teorie inovace, inovační řády, aplikace inovačních řádů, příklady.
3. Zákonitosti inovačního procesu a úloha nástrojů, které ho ovlivňují.
4. Inovační infrastruktura ČR, inovační potenciál ČR, systém inovačního podnikání v ČR.
5. Vědeckotechnické parky – základní druhy, síť v ČR, elektronický katalog, akreditace.
6. Principy řízení inovací v podniku, souvislostí inovačního procesu a investičního procesu.
7. Transfer technologií, formy transferu, Transfery CZ.
8. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, Program INTER-EXCELLENCE.
9. Mezinárodní organizace v oblasti VaVaI, průmyslu a obchodu ICSTI, ICC, TII, WTO.
10. Marketing inovací. Soutěž o Cenu Inovace roku - výsledky ve stavebnictví.
11. Ochrana průmyslového vlastnictví. Formy ochrany ve stavebnictví, úloha ÚPV.
12. Úloha Ministerstva průmyslu a obchodu. Průmysl 4.0.
13. Kybernetická revoluce CZ, středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno a české digitální inovační huby.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  P. Švejda a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů, AIP ČR 2010, ISBN 978-80-87305-04-1
[2]  P. Švejda a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2019, ISBN 978-80-903846-3-7
Studijní pomůcky:
[3]  Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612 (vybraná čísla; vydává AIP ČR od roku 1993)
[4]  Webové stránky: www.aipcr.cz; www.techprofil.cz; www.svtp.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty (BE20210800_1), dop. semestr 8 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty (BE20210800_1), dop. semestr 8 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty (BE20210800_1), dop. semestr 8 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty (BE20210800_1), dop. semestr 8 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr (NP20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )