Atelier urbanistický

Kód předmětu: 127ATUR
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 9 kred.
Rozsah výuky: 0+7
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/magisterske-studium/127atur/

Anotace(semestr )
Atelier tvorby zaměřený na tvorbu - rozvoj a revitalizaci -veřejných prostranství nebo soustav veřejných prostranství
Obsah 
Zadání v ateliéru jsou zaměřena na specifické urbanistické problémy, které jsou dopracovány až do detailu inženýrského řešení.

1. Přípravná a analytická fáze.
2. Analýza zadaného území a veškerých specifik ovlivňujících návrh.
3. Formulace konceptu, zpracování pracovních modelů.
4. Koncepční modely, varianty řešení.
5. Koncepční modely, varianty řešení.
6. Konkrétní architektonický návrh na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu.
7. Individuální ateliérová prezentace rozpracovaných projektů - analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení.
8. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.
9. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.
10. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.
11. Individuální ateliérová prezentace projektů.
12. Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
13. Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
Literatura 
[1]  Základní literatura:
[2]  Stavební zákon
[3]  Pražské stavební předpisy –IPR
[4]  Manuál veřejných prostranství
[5]  Doporučená literatura a činnosti:
[6]  Periodický i neperiodický tisk s architektonickou/urbanistickou problematikou
[7]  Sledování výsledků urbanistických soutěží v ČR i zahraničí
[8]  Výstavy a přednášky významných architektů
[9]  Návštěvy nových realizací urban.komplexů a revitalizací veřejných
[10]  prostranstvív českých městech
[11]  Studijní cestování po min. evropských příkladech
[12]  Zahraniční přeložená dostupná:
[13]  Gehl Jan, Benzoe Lars - Nové městské prostory- ERA, Brno, 2002
[14]  Lynch Kevin - Obraz města – Polygon, Praha 2004
[15]  Krier Leon - Architektura,volba nebo osud - Academia 2001
[16]  Gehl Jan - Život mezi budovami – utváření veřejných prostranství, ERA, Brno,
[17]  2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina zaměření Architektura a urbanismus, předměty zaměření (NA20190002_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )